Místní knihovna Bludov
Nová Dědina 368
789 61 Bludov
E-mail: knihovna@bludov.cz
WWW: http://knihovna.bludov.cz

Historie
 

Od 80. let 19. století se v Bludově začal rozvíjet čilý spolkový a kulturní život. Půjčováním knih se v té době zabýval čtenářskozábavný spolek Svatopluk.

V r. 1921 byla v Bludově ustavena knihovní rada a zřízena obecní knihovna. V r. 1937 měla již 1453 svazků a navštívilo ji 178 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 3490 svazků.

Po příchodu okupantů byly v r. 1940 všechny bludovské knihovny /obecní, školní, spolkové/ zaplombovány a bylo zde provedeno vyřazování. Až na školní knihovnu zůstaly všechny ostatní uzavřeny a většina knih byla nevhodným skladováním zničena. Pouze německá knihovna, která byla zřízena v r. 1939, se rychle rozrůstala. Až v r. 1946 byla obnovena místní knihovna a začala rychle nahrazovat své ztráty. Po sloučení se sokolskou knihovnou měla 1270 svazků a v r. 1948 už to bylo téměř 2000 svazků.

Místní lidová knihovna byla umístěna v bývalém Rekově hostinci a počet svazků dosáhl v r. 1959 počtu 3406, počet čtenářů 458. V r. 1967 se knihovna přestěhovala do zámku. V roce 1975 bylo v knihovně uskutečněno 50 besed nad knihou a 8 výstavek.

V r. 2001 byla knihovna vybavena novým nábytkem a od tohoto roku poskytuje knihovna vedle půjčování knih a časopisů také internetové služby pro své čtenáře i pro neregistrovanou veřejnost. Knihovna spolupracuje s mateřskou školou, v roce 2003 proběhlo 13 kolektivních akcí. Děti z MŠ se účastní akce „Virtuální galerie dětských kreseb“. Kresby významných míst regionu jsou pak vystavovány na internetových stránkách Městské knihovny Šumperk. Několik čtenářů soutěží v akci “Pohádková vlastivěda šumperského okresu“. Vedle knih půjčuje knihovna i řadu časopisů, v roce 2003 to bylo celkem jedenáct titulů.

V současné době se místní knihovna nachází v budově Základní školy Karla staršího ze Žerotína (prostory bývalého školního bytu). Otevírací doba je každé úterý a čtvrtek od 12.30 do 17.30 hodin. Výpůjční lhůta je jeden měsíc a maximálně lze vypůjčit 25 svazků. Poplatek za registraci na jeden rok činí 60.- Kč pro dospělé a pro děti , studenty a důchodce 30.- Kč. Funkci knihovnice již více než 10 let vykonává paní Stanislava Holinková. Knihovna Šumperk zajišťuje pro bludovskou knihovnu nákup knihovních fondů, jejich evidenci a knihovnické zpracování. Finančně knihovnu zajišťuje Obec Bludov.

V roce 2009 bylo zakoupeno 129 knih a 197 bylo darováno, uskutečnilo se 13543 výpůjček a počet návštěvníků dosáhl 2369. V roce 2009 bylo registrováno 190 čtenářů. Přitom na jednoho registrovaného člena si často půjčuje i řada rodinných příslušníků. Z dospělých čtenářů převažuje starší generace.

Současně zveme také ostatní občany, kteří ještě nenašli cestu do knihovny, aby v novém roce zavítali do bludovské knihovny. Nebudou litovat.
Copyright © 2004 - 2017 Místní knihova Bludov. TOPlist